Brak skutecznej promocji miasta na przykładzie miasta Wielbark.

Działania prowadzące do poszerzenia świadomości turystów o istnieniu zakątków Polski pełnych swoich regionalnych walorów są niekiedy niewystarczające. Dobrym przykładem jest miasto Wielbark, gdzie naszym zdaniem promocja regionu jest niewystarczająca. W całym kraju znajdziemy jednak znacznie więcej miejscowości o podobnej wielkości i zbliżonym niestety poziomem promocji regionu. 

W przypadku gminy Wielbark jest to o tyle istotne, że region znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Są to tereny pełne jezior, interesującej fauny i flory oraz miejscowych atrakcji takich jak spływy kajakowe, czy wypoczynek na świeżym powietrzu. Bogata historia miasta Wielbark jest szansą z punktu widzenia marketingu na zaistnienie w szerszych spektrum świadomości nie tylko mieszkańców, lecz przede wszystkim turystów. Przeglądając gminny portal możemy jednak natrafić na bardzo korzystne działania. Jednym z nich jest nowoczesna strona internetowa, która wyróżnia się na tle części gmin w Polsce. Archetypowe wręcz strony to domena wielu miejscowości. Rodzi to szereg pytań związanych ze skutecznym docieraniem promocji do użytkowników sieci. Jak promować region, gdy strona utrudnia komfortowe korzystanie z przeglądania zawartych na portalu treści. Z tym na szczęście nie mamy do czynienia w przypadku strony www dla Wielbarka. Jest ona przejrzysta, w nowoczesnym stylu, a braki we właściwej promocji wynikają tu przede wszystkim z rozmiaru regionu, innych ośrodkach turystycznych zlokalizowanych w pobliżu, ale także z braku dostatecznych działań marketingowych.

Silna konkurencja regionów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego wpływa bezpośrednio na promocję miasta Wielbark. Znacznie bardziej znane ośrodki turystyczne to Olsztyn, czy Ełk. Tam skupia się główna uwaga podróżujących. Niemniej osoby szukające wypoczynku na łonie natury, w ciszy, spokoju, daleko od zgiełku mogłyby przyjrzeć się miejscowym terenom. Naszym zdaniem to właśnie jest doskonały punkt zaczepienia dla instytucji miejskich dbających o promocję regionu. Konkurencyjność polega tu właśnie na niskim współczynniku turystów, jak i samych mieszkańców. Rodzi to potrzebę działań marketingowych ukierunkowanych na szeroko rozumianą agroturystykę. W Polsce nie brakuje podróżnych, którzy szukają wytchnienia od zgiełku miasta. Wybierają oni rzadziej uczęszczane kierunki. Wówczas wypoczynek nad wodą nie musi kończyć się obecnością setek turystów. Potrzebny jest więc system marketingu i promocji trafiający do umysłów podróżujących, którzy oczekują spokojnej, miłej atmosfery z dala od obecności innych ludzi. Taki właśnie jest Wielbark, cichy, bogaty pod względem historycznym oraz pełny atrakcji przyrodniczych.