Fotowoltaika studia podyplomowe to hasło wyszukiwane coraz częściej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii zyskały w najbliższych czasach duże zainteresowanie konsumentów. Nic więc dziwnego, że rośnie także potrzeba związana z kierunkiem studiów dostosowanych do zmieniającego się świata. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wprowadziła do swojej oferty nowy kierunek studiów podyplomowych. Pierwsi studenci rozpoczną naukę już z początkiem listopada tego roku! 

Według pomysłodawców programu studiów jest to rozwiązanie dostosowane do obecnych potrzeb polskiej energetyki. Nowy kierunek pod nazwą „Energetyka odnawialna dla biznesu: technologia, ekonomia, wdrożenia” to pomysł realizowany przy współpracy warszawskiej uczelni oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej. Program studiów został podzielony na dwa sektory tematyczne. Jeden z nich realizuje zagadnienia obejmujące aktualne regulacje, technologię oraz tematykę rynkową. Natomiast kolejny realizuje tematykę z zakresu oceny opłacalności inwestycji w odnawialne źródła wraz z praktycznym wykonywaniem projektów inwestycyjnych. Studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej są swojego rodzaju pilotażowym projektem. Autorzy kierunku kładą nacisk na realizację zadań programowych z uwzględnieniem aktualnych kwestii rynkowych, technologicznych i regulacyjnych. Studia skupiają się wokół obecnie najbardziej popularnych rozwiązań tj. fotowoltaiki oraz energii wiatrowej. Oferta politechniki jest skierowana do deweloperów, managerów dbających w firmie o obniżenie kosztów zużywanej energii oraz inwestorów.

Bogata oferta wiedzy z zakresu OZE

Z bazy wiedzy zawartej na studiach mogą korzystać także przedstawiciele funduszy finansujących projekty energetyczne, pracownicy aktualnego sektora tradycyjnej energetyki, którzy szukają swojego miejsca w zmieniającym się świecie. Autorzy podkreślają, iż realizowane studia pozwolą na zdobycie niezbędnej wiedzy o rynku energetycznym, dostosowanej do wciąż zmieniających się realiów. Kierunek będzie uwzględniał specyfikę rynku w Polsce oraz potrzebę uzupełnienia bazy specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie instalacji fotowoltaicznych. Należy wspomnieć o tym, iż edukacja w warszawskiej uczelni będzie uwzględniać opiekę merytoryczną osób pracujących na co dzień w Instytucie Energii Odnawialnej. Dlatego też program będzie aktualny i dostosowany do panujących zmian w zakresie światowego klimatu i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podjęta zostanie nie tylko tematyka dużych farm fotowoltaicznych, czy wiatrowych, lecz także kwestie związane z mikroinstalacjami PV wybieranymi przez prosumentów. Na studiach uczą z pewnością wiedzy, która obejmuje także oferty banków. Zobacz: kredyt panele słoneczne.