Sprzedaż bezpośrednia, a rolniczy handel detaliczny. Jakie są różnice?

Rolnicy coraz chętniej biorą pod uwagę różnego rodzaju formy działalności gospodarczej. Wśród nich możemy wymienić sprzedaż bezpośrednią oraz rolniczy handel detaliczny. Formy te pozwalają na ominięcie pośredników i sprzedaż produktów bezpośrednio klientom. Taką formą nabycia towarów docenili sami konsumenci, którzy coraz częściej chcą mieć świadomość pochodzenia nabywanych produktów. 

Szereg istotnych zmian w 2019 roku

Wśród ubiegłorocznych zmian, które objęły rolników jest przede wszystkim wejście w życie zwolnień podatkowych. Takimi zwolnieniami objęto producentów rolnych otrzymujących dochód dodatkowy z tytułu przetwarzania produktów rolnych we własnym gospodarstwie. Ponadto zwiększono stawkę wolną od podatku dochodowego oraz od osób fizycznych. Ułatwień jest jednak znacznie więcej, jednym z nich jest możliwość sprzedaży towarów poprzez współpracę z lokalnymi sklepami oraz restauracjami.

Rolniczy handel detaliczny – wygodna sprzedaż przetworów oraz świeżych produktów

Rolniczy handel detaliczny działa w Polsce od 2016 roku, jednak największe zmiany w zakresie dystrybucji żywności z gospodarstw rolnych miały miejsce w tym roku. W ramach RHD możliwe jest przetwarzanie oraz sprzedaż zarówno produktów nieprzetworzonych, jak i przetworzonych. Możemy więc produkować i sprzedawać towary takie jak warzywa, owoce, soki, dżemy, oleje, także inne przetwory. W celu sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa trzeba pilnować limitów zawartych w rozporządzeniu. Przyjmuje się, że limit sprzedaży wynosi sumę 40 000 zł. Oznacza to, że rolnik dopiero po przekroczeniu tego progu będzie musiał zapłacić 2-procentowy podatek zryczałtowany. Podstawą do prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego jest jej zarejestrowanie. Nie ma jednak obowiązku jej zatwierdzenia. Wyjątkiem od tej reguły jest przetwarzanie materiału odzwierzęcego. Taką formę produkcji i przetwarzania musimy zgłosić u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Prowadzenie rolniczego handlu detalicznego polega na sprzedaży produktów przetwarzanych we własnym gospodarstwie bez udziału pośredników. Możliwa jest również współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą: sklepy, restauracje, stołówki oraz podobne placówki o zbliżonej charakterystyce. Ograniczeniem jest jedynie teren działania, gdyż sprzedaż podmiotom zewnętrznym jest możliwe w obrębie województwa, gdzie znajduje się gospodarstwo rolne. Przyjęto także wymóg, iż ilość składników zwierzęcych lub roślinnych wynosi minimum 50% składu produktu. Jeżeli chodzi o wymagania higieniczne dla takiej działalności to dokładnie omawia je rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Nie są one jednak zbyt skomplikowane, są to raczej uproszczone wymagania ogólne, które nie sprawiają trudności w produkcji i przetwórstwu rolnym. W celu sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa konieczne jest ich oznakowanie.

Sprzedaż bezpośrednia – handel produktami nieprzetworzonymi

Podstawową różnicą pomiędzy RHD, a sprzedażą bezpośrednią jest możliwość sprzedaży jedynie produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego. Tutaj mamy więc pewnego rodzaju ograniczenie do wyłącznie jednej kategorii produktów oferowanych klientom indywidualnych lub też zakładów detalicznych. Rolnik może więc we własnym zakresie sprzedawać różnego rodzaju mięso: tusze, podroby królików, kur, gęsi, indyków, perliczek. Możliwa jest również sprzedaż surowego mleka, śmietany, mleka koziego. W grę wchodzi także sprzedaż jaj, miodu, pyłku pszczelego, czy pierzgi. Sama sprzedaż może odbywać się w gospodarstwie rolny, na targowisku, czy w pasiece. Podobnie jak w przypadku rolniczego handlu detalicznego tak i tutaj możliwe jest dostarczenie swoich produktów do punktów sprzedaży oferującej wyroby odbiorcy końcowemu np. restauracje, sklepy. Różnicą jest natomiast możliwość sprzedaży produktów zarówno w województwie, gdzie leży gospodarstwo, jak i w ościennych województwach. Wyjątkiem są różnego rodzaju festyny ogólnokrajowe, które dają możliwość sprzedaży własnych wyrobów w całej Polsce. Przed rozpoczęciem działalności handlowej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i uzyskanie wpisu powiatowego lekarza weterynarii. Rolnik w ramach sprzedaży bezpośredniej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji tygodniowej lub miesięcznej sprzedaży. W obu rodzajach sprzedaży możemy mówić o korzyściach płynących dla rolników. Bezpośrednia sprzedaż oraz rolniczy handel detaliczny likwidują udział pośredników, a więc cały zysk z produkcji i sprzedaży trafia do gospodarstwa rolnego.